Bezirk Banjaluka

Population:  46,000

Capital:  Banjaluka

Largest cities:  Kola (2,200), Piskavica (2,100)

Wikipedia:  http://bs.wikipedia.org/wiki/Okrug_Banja_Luka

 


Municipalities:
Agino Selo
Aleksići
Bakinci
Balte
Barlovci
Bastahi
Bistrica
Blaško-Slatina
Blaško veliko
Bočac
Borkovići
Boškovići
Bronzani Majdan
Budžak
Bukovica
Čardačani
Čelinac srpski
Čelinac turski
Četojevići
Čifluk
Čokori
Debeljaci
Derviši
Dobrnja
Dovići
Dragočaj
Drakulić
Dujakovci
Glamočani
Goleša
Hazići
Ivanjska
Jablan
Jagare
Jakupovci
Jaružani
Jošavka
Junge Hadži Alić
Junge Hadži Selim
Kadina Mala
Kmećani
Kobatovci
Kola
Krmine
Krnete
Krupa
Kuljani
Laktaši
Lokvari
Lušići
Ljubačevo
Magjir
Maglajani
Mahovljani
Mehovci
Melina
Memići
Miloševci
Motike
Novakovići
Obrovac
Opsječko
Pavići
Pavlovci
Pervan
Petoševci
Petričevac
Piskavica
Ponir
Prijakovci
Prisnače
Prnjavor mali
Radmanići
Radosavska
Ramići
Rebrovac
Rekavica
Rudolfsthal
Slatina gornja
Slavići
Slivno
Sratinska
Strbe
Stričići
Subotica
Šargovac
Šimići
Šušnjari
Tiroler Colonie in Mahovljani
Trn
Vilusi
Vrbanja
Vujnovići
Zalužani
Zelenci