Bezirk Bosanski Novi

Population:  27,000

Capital:  Bosanski Novi

Largest cities:  Bos. Novi (3,300), Bos. Kostajnica (1,600)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Novi_Grad,_Municipalities:
Adrapovci
Agići
Ahmetovci
Bačvani-Babinac
Blagaj
Bosanska Kostajnica
Bosanski Novi
Čagjavica
Cerovica
Čitluk-Ušivac
Crna Rijeka
Devetaci
Doberlin
Dolovljani
Dvorište
Džankić-Rakani
Grabašnica
Gradina
Hozići
Joševa
Jutrogošta
Kalenderi
Kriva Rijeka
Kršlje
Kuljani
Lješljani
Maslovare
Mazići
Mrakodô
Murati
Petkovac
Petrinja
Pobrgjani
Poljavnice
Prusci
Rakovac-Blagaj
Ravnice
Slabinja
Suhača
Strigova
Svinjuha
Svodna
Trgovište
Vedovica
Vitasovci
Vodičevo
Žuljevica mala
Žuljevica velika