Bezirk Kotor-Varoš

Population:  21,000

Capital:  Kotor-Varoš

Largest cities:  Kotor-Varoš (1,200), Liplje (800)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Kotor_VarošMunicipalities:
Baljvine
Basići
Bastahi
Benići
Bilice
Boljanić
Borak
Borci
Crepovi
Cukovac
Čorkovići
Duratovci
Garići
Gjenići
Grabovica
Hadrovci
Hrvaćani
Jakotina
Jasik
Javorani
Kablovi
Kobilja
Kotor-Varoš
Kruševo brdo
Liplje
Lipovac
Makarići
Maljeva
Maslovare
Milan-Knežina
Obodnik
Orahovo
Palivuk
Plitska dônja
Plitska gornja
Podbrgje
Pod-Osoje
Ponorci
Popovac
Prisočka
Prisoje
Radohovo
Ragjići
Ravne
Selačka
Skender-Vakuf
Sokoline
Stopani
Šahinovići
Šibovi
Timar-Čifluk
Tovladić
Vagani
Varjače
Večići
Viševice
Vlatkovići
Vranići
Zabrgje
Zaselje
Živinice