Bezirk Krupa

Population:  39,000

Capital:  Krupa

Largest cities:  Krupa (2,900), Varoška Rijeka (1,500)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Krupa


 

Municipalities:
Arapuša
Badić
Bag
Banjani
Baštra
Benakovac
Bušević
Bužim
Čaglica
Dobro Selo
Drenova Glavica
Dubovik Alajbeg
Dubovik Alibeg
Dubovik Malić-beg
Dubovik turski
Glavica
Gorinja
Gudavac
Hašani
Ivanjska
Jasenica Hadži-beg
Jasenica Hasan-beg
Jasenica turska
Jezersko
Konjodor
Krupa
Lubarda
Mahmić-selo
Matavazi
Mrazovac
Ostrožnica
Otoka
Perna
Petrović
Potkalinje
Pučenik
Radić mali
Radić veliki
Rakani Krupića
Rujiška velika
Stabandža
Suhaja dônja
Suhaja gornja
Varoška Rijeka
Vojevac
Vranjska-Badnjević
Vranjska-Beširević
Vranjska-Mosura
Zalin
Zborište