Bezirk Maglaj

Population:  25,000

Capital:  Maglaj

Largest cities:  Maglaj (3,500), Rakovac (1,100)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/MaglajMunicipalities:
Bajvati
Bakotić
Bradići
Brijesnica dônja
Brijesnica gornja
Brusnica
Bukovica dônja
Bukovica gornja
Činović
Čustobrdo
Dolac
Gare-Vokuvine
Globarica
Gostović
Hajderović
Hrge
Junuzović
Karačić
Komšić
Krivaja
Krstno Polje
Lipac
Ljubatović
Lozna
Maglaj
Mahoje
Mičijević
Milino selo
Miljević
Moševac
Mustajbašić
Orahovica
Osojnica
Ošve
Paklenica dônja
Paklenica gornja
Perović
Potočani
Pridjel
Radojčić
Rakovac
Riječica
Seona
Ševarlije
Smrdin
Strajište
Striježevica
Stupari
Suho Polje
Svinjašnica
Tekućica
Trbuk
Tumare
Vasiljević
Vozuča