Bezirk Mostar

Population:  39,000

Capital:  Mostar

Largest cities:  Drežnica (1,300), Rasno (1,300)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/MostarMunicipalities:
Bačevići
Banjdô
Biogradci
Bivolje Brdo
Blagaj
Blatnica
Blizanci
Bogodô
Britvica
Buhovo
Cim
Crnač
Čalići
Čitluk
Dobrč
Dobrić
Dobro Selo
Dragičina
Drežnica
Gnojnica
Goranci
Grabova Draga
Gradnići
Gubavica
Hamzići
Hodbina
Humi-Lišani
Jare
Jasenica
Jasenjani
Kočerin
Kokorina
Kosor
Krehin Gradac
Kručevići
Kruševo
Kružanj
Kuti-Livač
Lise
Ljubotići
Ljuti Dolac
Malo Polje
Mamići
Miljkovići
Mokro
Ogragjenik mali
Ogragjenik veliki
Opine
Ortiješ
Paoča
Pijeski
Podgorani
Polog
Potoci
Prigragjani
Rasno
Raška gora
Raštani
Ravni
Rodoć
Slipčići
Služanj
Svinjarina
Šurmanci
Tepčići
Uzarići
Vihovići
Vranjevići
Vrapčići
Vrdi
Zimlje
Željuša
Žitomišlić