Bezirk Prijedor

Population:  41,000

Capital:  Prijedor

Largest cities:  Prijedor (5,000), Ljubija islam (1,400)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/PrijedorMunicipalities:
Bistrica
Bišćani
Božići
Brezičani
Busnovi
Čarakovo
Čejreci
Čela
Cikote
Cirkin-polje
Crna Dolina
Dragotinja
Ferići
Gaćani-Dubica
Garevci dônji
Garevci gornji
Gradina
Hadži-Mehtić
Hambarine
Jelići
Jelovac gornji
Jugovci
Kevljani
Kozarac
Krivaja
Lamovita
Ljeskare
Ljubija islam
Ljubija latinska
Marićka
Marini
Miljakovci
Miška-glava
Niševići
Omarska
Orlovci
Palančište malo
Palančište veliko
Pejići
Prijedor
Puharska
Rakelići
Rakovčani
Ravska
Rizvanovići
Saničani
Šurkovac
Tomašica
Volar srpski
Volar-Bijelo Vrelo
Vragolovo-jutrogošte