Bezirk Sanski Most

Population:  32,000

Capital:  Sanski Most

Largest cities:  Sanski Most (2,000), Dabar (1,300)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Sanski_Most

 

 

Municipalities:
Ališići
Batkovci
Bošnjaci
Brdari
Briševo
Čaplje
Čele
Dabar
Djedovača
Duge Njive
Eminovci
Fajtovci
Gjivar
Gorica
Grdanovci
Hadrovci
Halilovci
Japra-Budimlić
Japra-Majkić
Jelašinovci
Johovica
Kamengrad dônji
Kamengrad gornji
Kestenar
Kijevo
Klijevci
Koprivna
Kozica
Kozin
Krkojevci
Kruhari
Lipnik
Lužani
Marinovići
Miljevci
Modra
Mrkalje
Mutići
Naprelje
Ništovci
Oštra Luka
Ovanjska
Palanka-Lušci
Pobrežje
Podove
Podvidača
Rasavci
Rijeka stara
Rujiška mala
Sanski Most
Sasina
Šehovci
Škrljevita
Skučani-Vakuf
Slatina
Stari Majdan
Suhača
Tisova
Tomina
Trmošnja
Trnova
Tukbobija
Usorci
Zdena
Zecovi
Zenkovići