Bezirk Travnik

Population:  33,000

Capital:  Travnik

Largest cities:  Travnik (6,600), Guča gora (600)

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/TravnikMunicipalities:
Ahmići
Bačvice
Balići
Basalići
Bila
Bjelobučje
Bojna
Brajkovići
Brdo
Bučići
Budišići
Bugojčić
Bukovica mala
Bukovica velika
Bukve
Čakići
Čatići
Čehovac
Ćosići
Dedići
Dolac
Duboka
Dubravica
Gaćice
Gjakovići
Gjelilovac
Gladnik
Goleš
Grablje
Gradina
Grahovik
Guča gora
Guvna
Hamandžići
Hrastovci
Jardô
Jelenak
Jezerce
Kasapovići
Kmetići
Komar
Koričani
Kovačići
Kratina
Krčevina
Krčevine
Krtina
Kruščica
Lončari
Lupac
Lužnice
Merdani
Mošunj mali
Mošunj veliki
Mudrike
Nadioci
Nevića polje
Opara
Orahovo-Zagragje
Orašje
Paklarevo
Pećine dônje
Pećine gornje
Pečuj
Petačići
Pirići
Počulica
Podjeli
Pokrajčić
Potkraj
Potočani
Preočica
Pribilovići
Prnjavor
Pulac
Putičevo
Putiš
Putković
Rankovići
Rijeka
Rječice
Ruda
Rujnići
Sadovača
Šantići
Sazići
Sečevo selo
Šenkovići
Šišava
Sjenokosi
Šljemena
Stojkovići
Strane
Tolovići
Torine
Travnik
Trebeuša
Turalići
Varošluk
Večeriska dônja
Večeriska gornja
Vidoševići
Vitez
Vitovlje
Vlahovići
Vlajzović
Vraniska
Vrhovine
Zabilje
Zaselje
Žilići
Zubići