Stadt Lemberg

Population:  160,000

Current name:  Львів (Lviv)  

Population in 2000:  725,000

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Lviv

 


Districts:
Halickie
Krakowskie
Lyczakowskie Śródmieście Żólkiewskie