Bezirk Przeworsk

Population:  49,000

Capital:  Przeworsk

Largest cities:  Przeworsk (3,200), Kańczuga (2,300)

Wikipedia:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_przeworski

 


Municipalities:
Białoboki
Budy Przeworskie
Chałupki
Chodakówda
Dębów
Gać
Głogowiec
Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka
Gorliczyna
Gorzyce
Grzęska
Hadie Kańczudzkie
Jagieła
Kańczuga
Krzesczowice
Łopuszka Mała
Łopuszka Wiela
Maćkówka
Manasterz
Markowa
Mirocin
Mokra Strona
Niżatyce
Nowosielce
Ostrów
Pantałowice
Przeworsk
Rozbórz
Siedleczka
Siennów
Sietesz
Studzian
Świętoniowa
Tarnawka
Tryńcza
Ubieszyn
Ujezna
Urzejowice
Wulka Małkowa
Wulka Ogryzkowa
Zagórze
Żuklin