Stadt Hamburg

Population:  706,000

Current name:  Hamburg  

Population in 2000:  1,715,000

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg