Hellum Herred

Population:  8,900

Capital:  none

Largest cities:  Skjørping (1,300), Bælum (1,100)

Wikipedia:  http://da.wikipedia.org/wiki/Hellum_HerredMunicipalities:
Bælum
Blenstrup
Brøndum
Fræer
Gjerding
Komdrup
Lyngby
Nørre Kongerslev
Sim
Skibsted
Skjørping
Solbjerg
Sønder Kongerslev
Thorup