Gästriklands Fögderi

Population:  94,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Gäfle (30,000), Valbo (12,000)

Wikipedia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Gästrikland

 

 

Municipalities:
Åmots kapell
Årsunda
Gäfle Stad
Hamrånge
Hedesunda
Hille
Högbo
Jäderbo
Ockelbo
Ofvansjö
Öster-Färnebo
Söderfors (del af)
Torsåker
Valbo