Jämtlands Norra Fögderi

Population:  29,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Ström (4,600), Hammardal (4,200)

Wikipedia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtland

 

 

Municipalities:
Alanäs
Ås
Aspås
Föllinge
Frostviken
Gåxsjö
Häggenås
Hammerdal
Hotagen
Kyrkås
Laxsjö
Lit
Näskott
Rödön
Ström