Jämtlands Södra Fögderi

Population:  19,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Berg (2,900), Sveg (2,100)

Wikipedia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jämtland

 

 

Municipalities:
Älfros
Åsarne
Berg
Hede
Klöfsjö
LillHärdal (del af)
Linsell
Ljusnedals bruk
Öfver-Hogdal
Rätan
Storsjö
Sveg
Tännäs
Vemdalen
Ytter-Hogdal