Bergslags Fögderi

Population:  28,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Norberg (6,500), Västanfors (5,000)

Wikipedia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergslags_fögderi

 


Municipalities:
Avesta (del af)
Fläckebo
Haraker
Karbenning
Norberg
Romfartuna
Sankt Ilian (del af)
Skerike
Skultuna
Västanfors
Väster-Färnebo
Väster-Våla